Administration / Felanmälan

Email: Jäderfors hemsida

(Hemsidan startade

den 20 augusti 2009)

*Åska?*

SMHI / KLART / YR / VV

Jäderfors-karta


Månadens Bild

har upphört

Jäderfors Industriservice AB, med dotterbolaget Stimek AB, har specialiserat sig på montage-, reparations-, underhålls- och servicearbeten samt på reservdelstillverkning för maskiner inom den tunga och medeltunga industrin. Jäderfors Industriservice AB Prästbricksvägen 1 811 91 Sandviken Tel: +46 (0)26-21 60 18 Fax: +46 (0)26-24 72 03 Mobil: +46 (0)70-588 34 49  För mer information: Hemsida: Stimek E-post: Jäderfors Industriservice Jäderfors Industriservice AB, förkortat JIS AB, startades 1998. År 2001 övertog JIS AB företaget Stimek AB av dåvarande ägare. Stimek AB är ett helägd dotterbolag till JIS AB Mazak Integrex 300Y är en CNC-styrd 5-axlig fleroperationssvarv, som även används för fräsning, svarvdimension 480x1500 Övriga data: - 40 verktyg fräspindelvarvtal=6000 R/min - Chuck= 10” chuckvarvtal=3500 R/min. - Sving över bädd =610 mm C-axel B-axel